www.il0.org > הג וינט בישראל
קטגוריות מיין לפי שם הוסף את הרשמתך
http://www.il0.org - מדריך העסקים הארצי ישראל

פרסומות

הג וינט בישראל

חפש
תוצאות שנמצאו: 1
JDC-Israel, ג'וינט ישראל

JDC-Israel, ג'וינט ישראל « הג-וינט-בישראל

(הקשות: 422;הוספת האתר בתאריך: Mar 28, 2014, הג-וינט-בישראל)
ג'וינט-ישראל הוא ארגון יהודי-אמריקאי הפועל למען האוכלוסיות החלשות והמתקשות בקליטה או בתפקוד החברתי בישראל ולאנשי המקצוע המסייעים להן על-ידי ייזום ופיתוח תוכניות ושירותים, מחקר וכלים יחודיים וחדשים, במטרה לסייע בהתמודדות עם הבעיות החברתיות הניצבות בפני

jdc israel ג וינט ישראל הג וינט בישראל ג וינט ג וינט הג וינט ג וינט joint ילדים בסיכון