www.il0.org > הג וינט
קטגוריות מיין לפי שם הוסף את הרשמתך
http://www.il0.org - מדריך העסקים הארצי ישראל

פרסומות

הג וינט

חפש
תוצאות שנמצאו: 2
JDC-Israel, ג'וינט ישראל

JDC-Israel, ג'וינט ישראל « הג-וינט

(הקשות: 403;הוספת האתר בתאריך: Mar 28, 2014, הג-וינט)
ג'וינט-ישראל הוא ארגון יהודי-אמריקאי הפועל למען האוכלוסיות החלשות והמתקשות בקליטה או בתפקוד החברתי בישראל ולאנשי המקצוע המסייעים להן על-ידי ייזום ופיתוח תוכניות ושירותים, מחקר וכלים יחודיים וחדשים, במטרה לסייע בהתמודדות עם הבעיות החברתיות הניצבות בפני

jdc israel ג וינט ישראל הג וינט בישראל ג וינט ג וינט הג וינט ג וינט joint ילדים בסיכון
תבת - הדרך לעבודה

תבת - הדרך לעבודה « הג-וינט

(הקשות: 286;הוספת האתר בתאריך: Nov 28, 2013, הג-וינט)
תבת – הדרך לעבודה חברה לתועלת הציבור מיסודה של הג'וינט וממשלת ישראל. כדי להתמודד עם תופעת העוני, ולאור הקשר שבין תעסוקה לבין עוני, הקים, בשנת 2005 ג'וינט ישראל בשותפות ממשלת ישראל את תבת - תנופה בתעסוקה.

ג וינט ישראל תעסוקה תעסוקה עבודה