www.il0.org > gfh.org.il
קטגוריות מיין לפי שם הוסף את הרשמתך
http://www.il0.org - מדריך העסקים הארצי ישראל

פרסומות

מוזיאון בית לוחמי הגטאות

הקשות: 387, הוספת האתר בתאריך: May 4, 2014
מוזיאון בית לוחמי הגטאות
מוזיאון בית לוחמי הגטאות
קישור : gfh.org.il
מדינה: ישראל
מילות מפתח 1: שואה
מילות מפתח 2: חלוצים
מילות מפתח 3: ציונות
מילות מפתח 4: יהדות
מילות מפתח 5: יהדות
מילות מפתח 6: יהודים
מילות מפתח 7: קיבוץ
מילות מפתח 8: גבורה
מילות מפתח 9: לוחמה
תאור:
בית לוחמי הגטאות ע"ש יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד נוסד בשנת 1949 על ידי קהילה של ניצולי שואה, חברים במחתרות היהודיות בגטאות פולין ויוצאי יחידות פרטיזנים. בית עדות, שיספר את סיפורו של העם היהודי במאה העשרים בכלל ובימי מלחמת העולם השנייה בפרט, ו