www.il0.org > slavpro.co.il
קטגוריות מיין לפי שם הוסף את הרשמתך
http://www.il0.org - מדריך העסקים הארצי ישראל

פרסומות

שלו - שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים | סל שיקום | בריאות הנפש | דיור מוגן

הקשות: 440, הוספת האתר בתאריך: Dec 14, 2013
שלו - שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים | סל שיקום | בריאות הנפש | דיור מוגן
שלו - שירותי שיקום ייחודיים ומתקדמים | סל שיקום | בריאות הנפש | דיור מוגן
קישור : slavpro.co.il
מדינה: ישראל
מילות מפתח 1: בריאות הנפש
מילות מפתח 2: הוסטל
מילות מפתח 3: דיור מוגן
מילות מפתח 4: אספרגר
מילות מפתח 5: אספרגר
מילות מפתח 6: סל שיקום
מילות מפתח 7: חרשים עיוורים
תאור:
שלו מספקת מגוון שירותי שיקום ושילוב בקהילה לאנשים המתמודדים עם מגבלות שונות. השירותים ניתנים בשיתוף ובפיקוח של שונים בבריאות הנפש, סל שיקום - משרד הבריאות, ביטחון, רווחה, ג'וינט, תמ"ת וכד'